Telefonnummer
Felanmälan
Vill ni göra en felanmälan eller undrar över något ring eller maila till bonnitre@gmail.com eller 0729456990  Vardagar mellan KL: 10.00-15.00
Akuta ärenden smsa eller ring samma nummer 0729456990.
Bredband
Våran internetleverantör är Open universe Ring för mer information till kundtjänst vardagar 8:00 till 17:00 tel: 0770 82 55 55 eller sök på https://portalen.openuniverse.se
Elabonemang
Här tecknar ni och säger upp era elavtal Gävle el tel: 026-17 85 00
Skadedjursbekämpning
Ring Trygg Hansa tel: 0771-111 500
Avflyttningsbesiktning
Ring tel: 0729456990
Olycksfall
Polis, Brand, Ambulans  112

Brukarinformation

 

Att vara hyresgäst innebär både frihet och ansvar. Som hyresgäst ansvarar du till exempel för att betala din hyra i tid och att ta hand om din lägenhet på ett bra sätt, medan vi som hyresvärd bland annat bär ansvar för lägenhetens och fastighetens säkerhet, skick och underhåll.

Vi vet att trygghet och trivsel är viktigt för våra hyresgäster, därför arbetar vi utifrån såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv med att hålla våra fastigheter i gott skick.

Vi är dock inte alltid på plats i alla fastigheter och kan se allt som kan behöva åtgärdas, det gör dig som hyresgäst särskilt viktig för oss. Du är våra ögon.

Vi blir glada om du hjälper oss genom att tala om när du ser att något inte fungerar som tänkt, det är lättare för oss att åtgärda eventuella brister om vi vet att de behöver åtgärdas.

Underhåll

 Bonni AB tillämpar behovsprövat underhåll. Det innebär att vi inte utgår från några särskilda
tidsintervaller när det gäller underhållet i våra lägenheter. Vi har dock en minsta tid som bör ha gått innan en översyn görs, t.ex 12 år vid tapetsering. Lägenheten ska dessutom vara i behov av underhåll.
Det räcker alltså inte med att en viss tid har gått sedan föregående reparation.
Enligt hyreslagen ska varje lägenhet hållas i ett sådant skick, att den är ”fullt brukbar för det avsedda ändamålet”.

Renovera själv
Du har rätt att själv måla eller tapetsera i din lägenhet. Tänk dock på att arbetena måste göras fackmannamässigt och att förändringen, valet av färger till exempel, inte får vara för extrem.
Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden i ursprungligt skick när du flyttar från lägenheten.
Det är inte tillåtet att ändra lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp en fast vägg eller göra ett valv mellan två rum. Eller att måla eller sprutlackera köksluckor, garderobsluckor eller dörrar.
Du får heller inte byta ut fast köksutrustning, montera köksfläkt med anslutning till befintligt ventilationssystem
eller bygga om ett separat duschrum eller klädkammare till bastu. Om du gör det kan du bli tvingad att omgående återställa lägenheten.
Du får inte kakla eller måla själv i ditt badrum. Eftersom fuktspärren i badrummet är viktig är det inte heller tillåtet att borra i väggar eller golv utan husvärdens tillåtelse.
Elinstallationer och lagning av elektrisk utrustning samt vattenistallationer ska du
överlåta till en fackman. Kontakta din husvärd om strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver
lagas eller bytas.
Om du är osäker på vad du själv får göra i lägenheten kan du
alltid kontakta Bonni AB för råd.

Badrum: Håll rent i frånluftsventilen i taket. Det görs lättast genom att man städar och torkar ur springan i ventilen med en mjuk trasa.

Golvbrunnar rensar man genom att ta upp gallret och rensar och städar ur vattenlåset med jämna mellanrum.

Efter dusch skrapa och torka upp överflödigt vatten.

Vattenlåset under handfatet rensas. Skruva av och städa ur koppen.

Efter dusch forsera ventilationen tills fukten är borta.

Tvättstuga

Rensa golvbrunnar och vattenlås.

Där tvättmaskin och torktumlare finns följ bruksanvisningen. Vid fel på elektrolux maskinerna kontakta Tel:08-603 09 00.

Kök: Håll kylskåp och frysskåp rena. I kylskåpet finns ett renshål i bakkant i kylen håll det rent ordentligt så det inte blir stopp. Dammsug och städa även bakom kyls och frys skåp så minskar elförbrukning och brandfara samt ohälsa.

Vårda din spis torka av spisen snarast efter användning så matrester ej bränns fast. Samt  städa även under och bakom spisen regelbundet.

Spisfläkt Cylinda: Torkas av med våt trasa och diskmedel. Filter bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Filter och fläkthjul kan tas loss från spisfläkten vid rengöring någong gång / år för att minska brandrisken.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäpperna i framkanten, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren,

Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel.

Filterkassetten kan även diskas i maskin.

Fläkten har en liten prick som är allmän och våtrumsventilation stora pricken är ökad allmän-och våtrumsventilation.

1,2,3 är fläktens 3 hastigheter.

Brand

Håll brandvarnarna rena från smutts och damm testa brandvarnaren 1 gång / månad.

Byt batterier minst 1 gång/år eller när brandvarnaren varnar för låg batteri spänning.

Batteribytardagen är 1 December.

Ni som vistas mycket i era källare rekommenderas sammankopplade brandvarnare.

Vi rekommenderar att använda en 6 kg pulversläckare och en brandfilt i hemmet.

Glöm ej släcka ljusen.

Byt blinkande glödlampor och byt trasiga elprodukter.

Energideklaration

Är genomförd och Godkänd.

Värme

Våra mål är att hålla max 21 grader mitt i rummet

Ni har termostater på elementen där det går att reglera på värmen. På sommarhalvåret skall termostaterna motioneras genom att öppna och stängas 10 gånger så att ej ventilen fastnar.

Om ni behöver vädra under vinterhalvåret skall det chockvädras fönster och dörrar får ej stå på glänt för då matar bergvärmen ut onödig värme.

Håll tilluftsventilerna i ytterväggarna rena från dam och smuts stäng dom ej helt för ventilationens skull.

Uppkommer fuktproblem meddela Hyresvärlden omgående.

Hemförsäkring
För att skydda Dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada,
brand eller översvämning är det viktigt att Du har en
hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att Du blir
skadeståndsskyldig. Du måste därför ta kontakt med ett
försäkringsbolag för att teckna hemförsäkring.
Fastighetsägarens försäkring täcker inte Din egendom
vid brand, översvämning eller skada.

Uppsägning

När du har sagt upp Din lägenhet är Du enligt hyreslagen skyldig att visa Din lägenhet för nya intressenter.

Du är skyldig att lämna lägenheten senast klockan 12:00 dagen den dag hyresavtalet upphör att gälla.

Skadedjur

Håll rent närmast fasaderna. Ställ inte soppåsen utanför ytterdörren.

Mat ej fåglarna så att frön ramlar ner på marken.

Husdjur

Om Du har husdjur, se till att de inte stör omgivningen.